Polityka prywatności

Polityka prywatności2019-01-23T17:59:41+00:00

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Professional Event Partner Krzysztofa Urbanek z siedzibą przy ul. Medalionów 12, 30-399 Kraków, NIP: 676 219 06 92, REGON: 35356571741

Które dane osobowe są przez nas przetwarzane?

Są nimi dane potrzebne do komunikacji oraz wykonania zawartych umów.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

 • zawieranie oraz realizacja umowy – podstawą przetwarzania Twoich danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie danej osoby przed zawarciem umowy
 • w celu podejmowania działań marketingowych – tutaj podstawą przetwarzania Twoich danych będzie wyrażona przez Ciebie zgoda
 • w przypadku potrzeby wykazania zasadności naszych roszczeń, zastosowania przysługujących nam praw bądź obrony przed roszczeniami, także korzystania z naszych uprawnień – w tym przypadku podstawę do przetwarzania Twoich danych będzie stanowić nasz uzasadniony interes, a także przepis prawa.

Czy będziemy ujawniać Twoje dane osobowe?

Będzie to miało miejsce w okolicznościach niezbędnych dla wykonywanych z naszego ramienia usług lub też obowiązku prawnego, będziemy mieć prawo do ujawnienia Twoich danych osobowych określonym grupom odbiorców:

 • upoważnionym z naszego ramienia pracownikom i współpracownikom, jakim Twoje dane osobowe będą udostępnione w celu wykonania ich obowiązków
 • podmiotom, jakim zlecamy realizowanie usług związanym z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawcom hostingu
 • pozostałym odbiorcom danych – np. doradcom współpracującym z naszą firmą
 • organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania w okolicznościach prowadzonych przez nich postępowań

Przez jaki czas będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przez nas przechowywane przez okres trwania umowy, a potem przez okres 7 lat po jej zakończeniu

Będą one przetwarzane przez w trakcie trwania umowy a także przez okres, w którym mógłbyś zainicjować reklamację lub inne roszczenia wobec nas (czas przedawnienia roszczeń), również przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

W obszarze działań marketingowych przetwarzamy Państwa dane do momentu cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu,  nie dłużej też niż przez okres 5 lat od zakończenia realizacji umowy lub wyrażenia zgody.

Prawa, które  Ci przysługują?

 • żądanie dostępu do swoich danych osobowych, prawo sprostowania, poprawienia ich, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • wniesienie sprzeciwu do nas w stosunku do przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas w celach marketingu bezpośredniego, czego następstwem staje się zaprzestanie przetwarzania Twoich danych przez nas w celach związanych z marketingiem bezpośrednim
 • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora w sytuacjach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, tj. gdy przetwarzanie odbywa się celem wykonania umowy lub na podstawie zgody.
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych z naszej strony jest Twoja zgoda – prawo cofnięcia tej zgody w każdym, dowolnym momencie

Rezygnacja lub  wycofanie zgody nie wpływa  na zgodność z prawem dotyczącym  przetwarzania  Twoich danych osobowych przez nas, jakiego dokonaliśmy zanim zgoda została wycofana.

Social Media

Dołączając do naszej społeczności na Facebooku, Instagramie (fanpage, wydarzenia, grupy) akceptujesz politykę prywatności, ustaloną przez te serwisy.